Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

40 men kåt som 17

Karin E Jansson


Ikväll ägde vår walk off rum. Allt är självklart dokumenterat så att ni, juryn, ska kunna fatta det rätta beslutet.Nu ska bara materialet klippas ihop, och sen börjar striden om folkets kärlek.

Och rubriken - 40 men kåt som 17 - är alltså den ordvitsiga text som var sprejad på bilen vi hittade. Vi tar inget som helst ansvar för detta.