Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vilken grej!

Karin E JanssonJag sitter med i en arbetsgrupp som arbetar för bättre livsvillkor för samhällets utstötta. Missbrukare, hemlösa, barn till missbrukare, och alla andra som på ett eller annat sätt hamnat utanför. I samma takt som arbetet går framåt ökar också min egen insikt om problemens omfattning. Idag, efter jobbet, la sig tröttheten som ett tungt täcke över mig. Så jag unnade mig slutna ögon och tystnad. Och så vaknar jag till ett kommentarsfält proppat med superbra blogg-förslag från er! Jag visste att ni var att räkna med! Jag ska klura på svar och återkomma. Tänk att jag fick så bra bloggläsare. Vilken grej!