Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vem trodde?

Karin E Jansson30 år tog det innan känslan kom. Balettdansös, kostymör, språkvetare? Mja? Kombinera gulliga djur med orimliga mängder strass? Ja! Ja! Där har vi det! Vem trodde det? Och trots en till synes helt orimlig karriärsdröm så har ändå lugnet lagt sig i magen. För nu vet jag. För er som ännu inte upplevt det - såhär känns det.

Har du hittat din dröm? Ba göre!!