Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ring inte polisen!!

Karin E Jansson

Ring inte polisen, tjuten är glädjetjut!!!Ja ni, ikväll är jag stor på mig! Anna har gjort det igen!! Nu ska jag rulla runt på marken en stund, av rent lyckorus. Sen ska jag ställa mig upp, borsta av mig, få dåndimpen och åter falla till marken. Tack Anna!!!

Och pssst, såhär såg det ut förra gången!

Vilken grej va!!