Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Queen of the Redheads?

Karin E Jansson

Jag fick ett mail! Det var från illustratören Anna Westin, fyllt av fina ord, och med en bild bifogad. Kolla:Kronan! Örhängena! Kompanjonen! Kärlek!!
Tack kära Anna, om du bara visste hur glad jag blev!

Och vet ni vad. Den uppskattning jag får från er är faktiskt livsförändrande! Ni är som sockret man tillsätter till jästen i bulldegen. Och tack vare er är jag en väldigt pösig deg. Eller ja, ni fattar!