Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och armbandet går till...

Karin E Jansson

...Martina Schönning!!

Martina kom för övrigt, precis som alla ni andra, med ett råbra förslag: Månadens brott! Redan imorgon planerar jag plocka fram förstoringsglaset, för nu ska ordningen återställas. Har jag tur får jag en sidekick. Tex Wittgenstein. Klockren bad cop. Jag kommer såklart vara good cop/goth cop.