Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mitt livs största paradigmskifte

Karin E Jansson

För några veckor sedan kom tanken för första gången. Idén har stötts och blötts, kollegieblocket har inte lämnat min sida, och idag fattar jag beslutet.

Som ni vet har jag svårt för alla typer av ansträngning. Och som ni vet är jag en ovanligt okomplicerad kvinna. Vad ska göras, hur ska det göras, verkställ. Onödig energiförbrukning är aldrig motiverad. Nu börjar jag spela evolutionen i händerna, och går idag över från tal och latinskt alfabet till att uteslutande använda symboler. Jag kommer spara tid och energi, och kommer eventuellt öka min livslängd med ca 23 år.

Nu presenterar jag resultatet av senaste veckornas summering av min existens essens, komprimerad till ett fåtal symboler. Dessa ska enligt mina beräkningar räcka för att uttrycka allt jag hittills sagt och från och med idag kommer vilja uttrycka.