Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jamen hosta upp stålarna då

Karin E JanssonI samma takt som min blogg har växt har också annonsförslagen ökat. Det vette tusan hur dom hittar mig, men allt ifrån artister till stora möbelföretag hör av sig och vill synas på min blogg. Trots spretigheten i genrer har de dock något gemensamt; min ersättning. Eller närmare bestämt bristen på ersättning. Alla vill de alltså annonsera gratis. Inte så att de öppet säger att "vår budget är noll och undrar därför om du, som en god gärning, vill marknadsföra vår produkt", utan det nämns aldrig.

Men kära värld, varför skulle jag ge er gratis utrymme på min blogg, så att ni ska få sälja saker?! Min blogg, som jag lagt ner otaliga timmar på att bygga upp, och som på grund av mitt eget engagemang gått från ett par läsare om dagen till ett par tusen. Emellanåt mailar jag tillbaka, frågar syrligt om jag missuppfattat deras förslag, då det framstår som att de vill annonsera gratis på min plattform. Aldrig har jag fått svar.

Jag är till salu, det vore en dröm att få blogga för inkomst. Men jag kostar!!