Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag är svensk nycirkus frontfigur

Karin E Jansson


Så var det dags igen. Personlig utveckling. Ofta omedveten, men ändå bra att utvärdera.Var är jag nu? Vart är jag på väg? Vad bör jag tänka på, i den nya riktning min livsresa tagit? Som jag tidigare berättat så sträcker sig min vidskeplighet inte särskilt långt, men ändå når den fram till www. Här är jag helt överens med min pappa – google är ett orakel. Ogreppbart och allsmäktigt. Så hur går vi till väga för att få en gratis lektion med denna artificiella, men ändå högst kompetenta, livscoach? Jo, du skriver ditt namn följt av ordet är, inom citationstecken, och trycker på enter.

”Karin är”:
Karin är Maud Olofssons parhäst
Karin är tjock
Karin är stressad och fri
Karin är värd en halv miljon
Karin är ett fingerat namn
Karin är svensk nycirkus frontfigur i Frankrike
Karin är beredd att låna ut sitt hem.
Karin är utbildad blockflöjtspedagog
Karin är utbildad AuraSoma färgterapeut


Analys och kommentar:
Tjock? Nja, jag brukar säga kurvig. I övrigt tror jag vi inte kan använda annat ord än ”livskris”. Fri, blockflöjtsspelande färgterapeut, som inte bara röstar på Centern utan även blivit svensk nycirkus frontfigur?

Jag vet dock att motsträvighet är lönlöst. Google har alltid rätt. Tycker ni om mig ändå?