Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag är inte mer än människa!

Karin E Jansson

Jaha, paradigmskiftet var inget paradigmskifte, utan bara en släng av "dum i hövve". Jag hade missat en del i livsekvationen; de så kallade nya intrycken. Fasiken att världen ska vara så föränderlig. Dessutom verkade inte mitt symbolspråk uppfattas korrekt. Så ja, jag är alltså tillbaka till latinskt alfabet och västerbottniskt snicksnack.

Och det är ju bra, för annars hade jag inte kunna berätta för er om min nya insikt. Att det verkar finnas något som är värre än limbo. Att i limbo möta sin egen klon! Eller är det du som är klonen??!! Lärdom = det kan alltid bli värre. Vad ska komma härnäst?