Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fast när jag tänker efter..

Karin E Jansson


Idag har jag inte gjort annat än bada i bollhav. Snurrat, sprattlat och slumrat. Wiiee!!Fast när jag tänker efter så fanns nog bollhavet bara i fantasin. I verkligheten har jag jobbat. Första arbetsdagen efter semestern. Men snurrat, sprattlat och slumrat har jag gjort. På mitt kontor.