Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fasiken!

Karin E JanssonJamen så att... eh.. Tog idag tag i saken och satte mig ner med siffrorna. Jag hatar siffrorna. Inkomst, utgifter, skatt och andra avgifter. Det visade sig att jag har tjänat motsvarande typ en påse ostkrokar på allt jag hittills sålt i min webshop. För några hundra arbetstimmar. Gulp! Nu började ju detta i en önskan att skapa, med inkomst som en sekundär faktor. Men som jag sa några inlägg tidigare, insikten som följde var att detta faktiskt är vad jag vill göra. Fasiken att det ska vara så svårt att ta betalt för det man gör. Som man faktiskt tycker är fantastiskt, och nästintill ovärderligt. Jag ska sova på saken. Gonatt kompisar!