Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Får man skratta åt idioter?

Karin E Jansson

När homofobiska, bakåtsträvande dum-hövven härjar fritt och pruttar ur sig idioti åt höger och vänster (men såklart mest åt höger) så kommer bägaren till slut rinna över. Och när jag önskar att jag sammanbitet och enträget fortsatte i rätt riktning genom argumentation och aktion, så stöter jag ändå på känslan att, "nähä, vi kanske inte kommer längre än såhär". Och för mig kan frustrationen ge en sådan uppgivenhet att jag bara vill skrika ut ett sista djungelvrål, flytta ut till skogs, äta mina jävla blåbär och skita i resten.


Lite bättre känns det när man får skratta åt eländet emellanåt. Förlöjliga idiotin. För visst får man skratta åt idioter?