Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En ny kompis?

Karin E Jansson


Ledig dag idag, och efter att ha stigit upp ur sängen rörde jag mig mot vardagsrummet för att lägga mig i soffan. Variation förnöjer. Men hallå! Vad är det där?Där nere vid golvet!!Vi har fått ett nytt skade-/husdjur. Men vart håller den hus?Ja, ska det bli en husmus är det väl upp till mig själv.