Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

en kommentar som kändes

Karin E Jansson


Eftersom jag inte granskar kommentarer innan de publiceras så händer det ibland att jag missar några. Idag upptäckte jag en ny kommentar till inlägget där jag uppmärksammade och förfasade mig över barnmodeller, med bifogade bilder på ett barn i urringad guldlamé, höga klackar och tung makeup. Såhär löd kommentaren:

Jag är 11 år och jag gillar mode men jag skulle ALDRIG vilja se ut sådär. På fest då har jag som mest puder och läppstift. Men knappt det.
Jag tycker hon ser ut som en docka... Och inte så lycklig heller för den delen...
Låt oss barn vara barn!! lev inte ut era drömmar genom oss!

Ett barn har gett sig in i debatten, och hon är arg. Låt oss barn vara barn. Lev inte ut era drömmar genom oss. Vårt kollektiva ansvar som vuxna kan inte bli tydligare.Men så börjar jag fundera. Det kollektiva ansvaret, har det någonsin funnits annat än i teorin?