Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Du är genomskådad

Karin E Jansson


Den begynnande puckeln i nacken. Jag har alltid antagit att den beror på dålig hållning. Igår förstod jag att så ej var fallet. Följ med på en resa till framtiden. Evolutionen, du är genomskådad.

I natt låg jag och vred på mig i sängen, oförmögen att sova på grund av alla snilleblixtar som ven likt kulor innanför mitt pannben. Omotiverat klappade jag mig själv på den lilla puckeln i nacken, den som jag trott varit en skelettdeformation sprunget ur dålig hållning. Nu slog det mig att puckeln inte alls var hård och benig, utan däremot fyllig och spänstig. Välmående. Som ni förstår var referenserna självklara, och upprymdheten stor. Jag slog mig ner vid www för att läsa på.


Camelus lagrar fett i pucklar som energireserv. När fettet sedan förbränns i kroppen bildas mer än 1 gram vatten per gram fett. Detta sker genom kemisk reduktion av fettet med hjälp av syre.

När fettlagret inte är fördelat över kroppen utan är samlat i pucklar, minskar fettets värmeisolerande förmåga, så att kamelen kan göra sig av med överskottsvärmen utan att använda särskilt mycket vatten till svettutsöndring. Detta är möjligt för att kameler tål stora svängningar i kroppstemperatur, från 34,5 grader på morgonen till 40,5 grader på kvällen. De kan lagra värmen i kroppen under dagen och vänta med att frige den till natten. Med denna metod kan en kamel spara fem liter vatten om dagen.


Jag bor i Umeå, en stad med stora svängningar i temperatur. Både hetta och kyla gör mig ledsen och paralyserad. Detta är besvärligt. Det tänker evolutionen nu ordna åt mig.

Jag äter en kost baserad på salt. Detta gör att jag ofta måste resa mig upp ur soffan för att dricka vatten. Detta är besvärligt. Det tänker evolutionen nu ordna åt mig.

Under ca fem års tid har jag utvecklat en puckel på ca 2 cm. Med konstanta förutsättningar, dvs att jag stannar i Umeå och fortsätter äta salt i den mängd jag nu äter, så beräknar jag att när jag når medelåldern har puckeln nått denna dimension:


Hurra!

Nu tänker jag granska möjligheterna till att få min rumpa kategoriserad som, en av evolutionen given, puckel.