Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det blev bara två

Karin E Jansson


Ni vet det där skrivbordet jag släpat hem. Idag skulle det målas. Igår besökte jag färgaffären och tog hem färgprover. Denna gång skulle jag inte hasta, utan jämföra färger och fundera. Cirka 300 färg-alternativ skulle reduceras till tio. Skrivbordet skulle målas i en färg, de fem lådorna i varsin färg, och så skulle jag samtidigt passa på att måla köksstolarna i varsin fin färg. Varför välja liksom, jag behöver alla färger, blabla osv.

Till slut hade färgkartorna reducerats till tio kulörer. Dessa skulle jag ha. Jag kände mig mycket nöjd. Innan jag klev in i butiken slog jag mig ner på en parkbänk, och jämförde färgerna en sista gång. Efter 45 minuter på parkbänken, och ett par av färgerna utbytta mot andra, snarlika men bättre nyanser, så var jag klar. Jag gick direkt fram till tjejen i kassan. Dessa tio ska jag ha, och sträckte fram färgproverna, nu markerade med kryss. Innan hon hann ta dem ifrån mig hejdade jag mig, och drog tillbaka handen. Ja just ja, vad kostar en burk? Den minsta burken? 170 kronor, svarade hon. Jag fann mig snabbt och relativt smidigt. Sa jag tio? Jag menade ju två. Och panikvalde två.

Jag promenerade hem i regnet. Påsen var inte alls lika tung som jag tidigare föreställt mig. Det blev bara två färger, meddelade jag så fort jag steg innanför dörren. Samuel skrattade. Jaha, de andra får väl finnas där i fantasin.