Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

den där känslan

Karin E Jansson

Ni som fyndar på loppis, och ni som går på svampjakt, ni vet hur den där känslan känns. När man snubblar över, och lyckas fånga Det! Stringhyllan för en 20-lapp, eller en glänta full med kantareller. Samma känsla är det att lyckas fånga katter på bild, just när de ska säga nåt. Och då spelar det ingen roll om bildkvaliteten är sådär.


Får jag en bulle till?


Photobucket
Va?