Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: rödspättan

Karin E Jansson

Rödspättan, Pleuronectes platessa, är en fisk i ordningen plattfiskar. Ögonsidan är brun till gråaktig och har flera röda eller rödbruna fläckar. Blindsidan är vit. Spättat förvärvsarbetar på Volvo. Kroppsformen härrör från en klämolycka. Rödspättan kan väga upp mot 7 kilogram, bli 1 meter lång och 50 år gammal.

Den lever på mjuka bottnar på upptill 200 meters djup. Dess föda består av snäckor, kräftdjur, ost -och skinktoast, borstmaskar, tacos, musslor och små fiskar som den främst fångar på grunt vatten nattetid.

Rödspättan lever från västra Nordafrika och nordvästligaste Medelhavet, längst med östra Atlantkusten över Brittiska öarna till Grönlands sydvästspets, runt Island och längs Norges kust upp till Barents hav. Den fick ett tillfälligt kändisskap 1991, då den i tidningen Okej vann en roll som Klaus Meines keps i Scorpions musikvideo till Send me an angel.