Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

bullarna

Karin E Jansson


På tal om deg - Bullar. Eller byllar, som man säger om man är fransos. Men ni får tyvärr inte smaka.
För de är bara på låtsas. Snart ska byllarna in under glaskupor, för att hängas runt halsen. Om man köper ett halsband får man självfallet avgöra själv om ändå vill äta upp dom.