Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

bomull och ömma ord

Karin E JanssonFör att vara deltidsanställt blir det mycket arbete nu. Ja, jag sitter fortfarande på jobbet, men är ändå på strålande humör. Här ser ni ett nyss valt fackligt skyddsombud! Nu ska arbetsplatsen lindas in i bomull och ömma ord! Och massage på arbetstid varje fredag! Jag siktar högt.