Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

vad är väl ett askfat....

Karin E Jansson

...när det finns en hel lägenhet att förgöra? Ja, en fluga har tagit sig in i lägenheten, och Lille-Prins puls är högre än nånsin! Tänk er typ Papphammar, fast med katt, och med en om möjligt mindre respekt för det materiella. Fredagsunderhållning var förr i tin Fångarna på fortet, några år senare folköl i busskur, och idag Tokig katt i lägenhet fylld med många ting av porslin.