Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

så ligger landet

Karin E Jansson


Så, hur ligger landet för kvinnan med borrelia?Ja, hela dagen har jag känt mig ganska blek.Svag i benen. Har föredragit att sitta ner framför att gå.Lite svullen/bred om baken.Jag känner mig med andra ord precis som vanligt. Borrelina schmorelia.