Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ni med barn

Karin E Jansson

Ni med barn, hur hanterar ni den stora rädslan?

Jag har ett barn. Hon kom visserligen inte ur min kropp, men är mitt barn, för utan henne skulle livet stanna. Den största rädslan. Som omedelbart gör det tungt att andas, som gör att musklerna spänner sig och ögonen tåras. Den där största rädslan, som emellanåt gör sig påmind. I sena natten, eller i TV-soffan framför nyhetsreportage som knappt går att se. Om något skulle hända mitt barn. Något diffust som jag inte vågar tänka, än mindre skriva.

Rädslan som sitter där som ett mörkt litet bihang till den oändliga kärleken, och som med regelbundenhet ger mig ett hårt slag i solar plexus.

Min strategi hittills har varit distraktion, sätta på TV:n, logga in på facebook eller läsa en bok. Nu testar jag att prata om den, rädslan. Hur ser ert förhållande ut till rädslan? Hur ska jag hantera den? Går det att hantera den?