Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

morot eller piska

Karin E Jansson

Jag fick ett mail, där avsändaren vände sig till mig för att sprida sin nyhet eftersom jag "har en stark röst i regionen". Jo jag tackar!! Smicker funkar alltid bra med mig, men nu visade sig även innehållet vara intressant.

En undersökning initierad av NTF och Volkswagen visar att över 87 procent av tillfrågade i Umeå tycker att fortkörning är ett problem. Trots det har 70 procent själva kört för fort under den senaste veckan. 60 procent anser även att aktivt belöna de som håller hastigheten är ett bra sätt för att öka trafiksäkerheten.

En fartkamera kommer idag placeras ut på en 30-sträcka i Umeå av Hastighetslotteriet, där alla som håller sig till hastighetsbegränsningen fotas. Dessa är sedan med och deltar i en utlottning av 10000:-. Resultatet verkar ha varierat, men i vissa städer har kamerans närvaro minskat hastigheten med så mycket som 20%.

Jag vill inte dö, och jag vill inte döda andra heller. Alltså håller jag mig till hastighetsbegränsningarna. Fattar inte folk att nån har suttit och räknat, ritat diagram och kommit fram till en maxhastighet på alla sträckor. Allt däröver innebär att det blir farligt för ditt eget liv, och andras.

Att det krävs en chans att vinna 10000:- för att motiveras till att inte köra ihjäl ett barn är läskigt, men tydligen effektivt. Kanske kommer vi en dag införa ett belöningssystem för alla som inte strider mot lagen. "10 år utan att slå en kvinna resulterar i en premie på 10000:-" och "50 år med 0 antal genomförda mord - 25000:- och en blomstercheck".

Pengar - Medmänsklighet 1-0.