Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men diamantknopparna då?

Karin E Jansson


Med en växande affärsverksamhet var det dags för ett riktigt arbetsbord. I svärföräldrarnas förråd fanns det. Ett perfekt skrivbord, med många lådor.Plats för all strass, alla verktyg, och alla små askar. Jag visste direkt vilken färg det skulle målas i, och beslagen skulle bytas ut mot nya, diamantformade knoppar.Men jag hade glömt. "Allt ditt är vårat".Och nu vägrar dom flytta på sig.