Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

i love lamp

Karin E Jansson


Här är gårdagens loppisfynd!Jag tror faktiskt att det kan vara världens finaste lampa.Aldrig använd med ursprungliga prislappen kvar. En ny kontakt ska den dock få.Den ska få hänga ovanför vårt köksbord, och bara vara snygg.
Och jag ska sitta vid köksbordet, och också vara snygg.