Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Förvirring är tidens lyx

Karin E Jansson


Bild: Natalie Kucken


Efter en natt då jag rest jorden runt, klappat farliga djur, kommit för sent till jobbet, gått på stan utan byxor och fått en kula i benet vaknar jag svettig och insnurrad bland lakanen. Visst är det måndag idag? Nej vänta, det måste ju vara onsdag! Samuel, vad är det för dag? Söndag, svarar han. Jaha, söndag, just ja. Inte för att det spelar nån roll, inte när alla dagar är lediga dagar.

Dagvill, den största lyxen.