Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

extraordinärt bra

Karin E Jansson


Igår kväll var en extraordinärt bra kväll.Vi var nämligen på Scharinska med Annika och Jocke.Där avhandlade vi både framtidsdrömmar, bländare och iso.......samt det ockulta!!Och när vi trodde att det inte kunde bli bättre, ja då dök Teres upp.Och när timmen var sen gick vi hem.Både i slow motion.Och väldigt snabbt.