Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

en som kan lura barn

Karin E Jansson


Bästis-barnen Axel och Frej har öppnat affär.Snäckor från Norge. 1000:- styck, förutom de största som kostade en miljon. Jag köpte fyra och förhandlade mig till ett bra pris.4 st för 100:-, haha, här ser ni en som kan lura barn. Ehrm..
Och med kvitto kommer jag kunna dra av momsen på skatten.