Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

det sitter i håret

Karin E JanssonMetallica. När håret klipptes av blev dom dåliga och James började waila som om det inte fanns nån morgondag. Bandets tickande hjärta, Kirk, förstod detta. Nu är håret, om än grått, åter fladdrande i vinden. Och wailande har nästan helt reducerats. Kanske om även James låter saxen ligga, kanske blir de då åter lika bra som de var här, 1991. Lars Ulrich har jag inget hopp om.