Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

coolt och trendigt

Karin E Jansson


Energi, säger ni, ska det va nåt? Jajamen! Energi är coolt och trendigt.Så vi begav oss till Umeå Energicentrum.Där lärde vi oss mer om energin.Att den både kan vara naturlig......och övernaturlig.


Photobucket
Och genererad av vatten.När vi ändå hade våra hjärnor på högvarv tog jag och Sirpa ett parti schack. Hon vann genom fusk och våld.Sen klättrade vi.
Och sprang.Det blev ett riktigt gympa-pass. Vad rimmar på det?Glass!Hej då!