Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Biten av något överjordiskt

Karin E Jansson


Vaknade upp med detta i mitt knäveck.Och under dagen har det bara blivit mer och mer svullet. Om jag dör av detta testamenterar jag alla fina saker till er, och katternas gamla bajslåda kan ni ge till Jimmie Åkesson. I den kan han rulla ihop sig till en liten boll, och hålla käften.