Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

återbäring 30:-

Karin E JanssonEn ananas och pommes frites. Det var det jag skulle köpa. Och när jag letade mitt Visa-kort fick jag upp MedMera-kortet istället, och drog det i apparaten när jag ändå hade det uppe. Återbäring 30:- stod det på skärmen. It's a sign, skrek jag, och sprang och köpte en iPad.

Fast egentligen var det ju min kille som köpte den. Fast vi delar ju på allt. Eller hur Samuel?