Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

vadå sexuell?

Karin E JanssonFörra midsommar gick jag all in och körde på, som bilden visar, nån typ av country romance. Detta år har jag prioriterat sovmorgon framför lockat hår och blomsterkrans, men känner på mig att dagen ändå kommer bli topp! Dagen kommer bland annat innefatta de sju diskrimineringsgrunderna, då Samuel ska passa på att knäppa bilder till sitt senaste fotouppdrag. Jag ska illustrera kön och sexuell läggning. Vadå sexuell, jag är väl inge sexuell? Haha. Trevlig midsommar!