Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tålamodets dygd

Karin E Jansson


Ledig en måndag, hur gick det till?!På med turbanen, för idag är det nationaldagen, sa jag till Samuel.Hur firar man den, undrade han. Jo, det ska jag berätta, sa jag. Först äter man en Calippo Cola. Detta hör ej till själva firandet, utan till allmän världsomspännande frukostkultur. Sen fotar man blomsterknoppar. Blomsterknoppen är nämligen, precis som blixlås och dynamit, en svensk uppfinning. När andra länder valde att gå direkt från frö till blomma, så ville svensken främja tålamodets dygd, som en del i reformationen. Därför faller det sig logiskt att på nationaldagen falla ner på knä i rabatten, och kontemplera över långsamheten.Först en lila.Och sen en rosa.Och sen ser man på när svärfar tvättar bilen. Sen var det inte mer med det.