Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

påfyllning

Karin E JanssonRåbra frågor ni ställer! Jag klurar på svaren och inser även att jag mest troligt kommer behöva göra en video-blogg där jag faktiskt pratar, då ni är nyfikna på hur jag låter. Iiiik!

Så länge kan jag informera om att jag fyllt på lite i webshoppen. Kika in vettja!