Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

På köpet?

Karin E Jansson


Titta vilka fina askar jag hittade på Lagerhaus. Som cirkus-trummor. Men jag måste säga att de är väldigt tunga för att vara gjorda i papper. Men vänta, va fasiken!
Danzig? Med på köpet?
Och en förvånad katt?! Men sweetness.

Skynda fynda!