Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

om det värsta skulle hända

Karin E Jansson


Idag har jag kissat en gång. Resterande 95% av all vätska har forsat ner för min nacke, panna och tinningar. Alltså inte en sexigt fuktig hud, utan rännilar. Detta hår kommer eventuellt bli min död. Om det värsta skulle hända vill jag att ni tar till vara på kalufsen, kardar den, spinner ett garn, och stickar världens längsta halsduk, som ni sen lägger på en flotte, kastar på en tändsticka, och skickar ut till havs.