Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min killes nya

Karin E Jansson

Egentligen är det väl en fin egenskap. Ja, att jag är så godtrogen. Jag har liksom utgått ifrån att min kille skulle informera om han träffade nån som han tyckte var bättre än jag. Som han kände att han hade mer gemensamt med. Och det är ju en sån känslig fråga. En vänskap som gått överstyr.Och det började ju så oskyldigt. Vi åker in en sväng till stan.De kan sitta och prata i timmar. I solnedgången.Och de verkar ha så roligt ihop.När jag kommer, ja då tystnar dom.Gränserna har flyttats.Har jag rätt i att det nu gått för långt?Om du vill gilla min kille så kan du gilla honom här.