Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

men vad är det egentligen?

Karin E Jansson


Konstantinov/Stefanov/Kovalevsky/Voronin, Visual Science Company
 
Jag satt där i väntrummet. Bordet framför mig, med tidningar placerade i en prydlig solfjäder. Jag hade tagit den tidning som låg närmast.

Så ofantligt vacker, en sån ska jag sticka, sa jag tyst till mig själv. Eller virka? Jag lyfte tidningen närmare ögonen för att se detaljerna, hur den var tillverkad. Men vad är det egentligen? Ögat gick från skapelsens alla detaljer till bildtexten.

Den hittills mest detaljerade 3D-modellen av ett HIV-virus.

"En rysk grupp under ledning av Ivan Konstantinov analyserade data från över 100 vetenskapliga tidskrifter för att skapa en digital avbildning av HIV, som är så nära verkligheten som möjligt. Den tvåfärgade grafiken visar HIV (orange), som angriper och smälter samman med en immuncell (grå). Det trekantiga tvärsnittet visar hur viruset införlivas i cellen för att omvandla den till en virusfabrik."

Två så motstridande känslor på en och samma gång. Det är så man tvingas till att tänka.