Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Köpstopp schnöpstopp

Karin E Jansson


Köpstopp schnöpstopp, sa Sirpa. Vet du vad klockan är moster? Tid för shopping! Mary följde med med plånboken.En plasthand hade Sirpa inte, men den visade sig tillhöra butiksinredningen.Men kanske en hatt? Nja, tror du verkligen det Sirpa. Jag menar, funkar den att springa i?Jajamen!Och så till nästa butik, bakelse-butiken.Sirpa överraskade och valde Crème brûlée. Vi var eniga, det bästa med köpstopp är att Mary bjuder på allt. Hehe!