Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Igår och idag

Karin E Jansson


Såhär såg jag ut igår. Ja, fast inomhus då. Framför min datamaskin. Chockad av alla beställningar som trillade in på min mail.Idag ser jag ut såhär, ganska likt. Men idag beror det på ångorna av superlim, för nu måste webshoppen fyllas på. Jihoo!