Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hyggedräkten

Karin E Jansson

Ett paket letade sig in genom brevinkastet. Det var en gåva från Wenche. Och när jag vek det prassliga papperet åt sidan var jag tvungen att dra efter andan. Vad är det, sa Samuel. Det är början på mitt nya liv, svarade jag, det är en Hyggedräkt. En dräkt som suddar ut alla former, en ny hud som manar till språng. Jag valde att testa den på, ja just precis, på hygget.


Jag tackar Wenche för dräkten, och tackar mitt falköga för murklorna.