Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

FAQ

Karin E JanssonNyfiken, det måste ju ändå vara den bästa egenskapen! (Tätt följt av luden och fryntlig). Och det finaste är ändå när andra är nyfiken på en själv. När jag kollar gamla kommentarer här på Karins Konstgrepp ser jag att jag ibland missat att svara på frågor ni ställt, så varför inte ta en gammal hederlig frågestund! Vilken är den roligaste fisken?, Tror du på månlandningen?, Hur lång är du i omkrets? eller Vems pengar är det på fotot? Ja ni fattar. Frågor är till för att ställas!