Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ett omedvetet försök att överleva

Karin E JanssonAknen som jag refererade till häromdagen visade sig vara sol-exem. Alltså, visst måste det vara en ganska grav miss i evolutionen att inte tåla solljus? Tillhör jag ett släkte som överlevt enbart tack vare parasoller och ljusskygghet? Är den gotiska kulturen med neddragna rullgardiner och undvikande av solstranden ett omedvetet försök att överleva det naturliga urvalet? Detta ger ju en helt ny syn på de trumpna ungdomarna som med svartfärgat hår gömmer sig i källaren med sina likar. Det handlar om överlevnad. Och då såna som jag och dom tillåts föröka oss, kommer världen till slut enbart bestå av detta:Jag tror det kan bli hur bra som helst.