Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En strid om nutiden

Karin E Jansson

Igår kväll sladdade jag in Volvon på parkeringen, hoppade ut med ett spänstigt steg, och satte ner foten bredvid detta:


Herregud!!!!!!! En stor tuss av långt grått hår. Vad har hänt?! Ja, jag tror minsann att jag vet.

Den självklara teorin är att framtidens mamma har sökt upp mig. Hon har här mötts av dåtidens mamma (ej nutidens mamma, eftersom hon befinner sig i Riga). Dessa två har sedan stridit om barnets (min) kärlek. Framtidens mamma har i kampen blivit av med en stor tuss av hår. Det som talar för detta, och nästan kan ses som ett bevis, är hårets längd och gråhet, som på sätt och vis representerar all framtid. Mäktigt!