Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

en fundering

Karin E JanssonJag gillar inte slagsmål, varken spontana eller arrangerade. Ska jag slåss blir det, utan att vilja likna mig med Ken Ring alltför mycket, med orden.

På 1700-talet skickade man ett sändebud som med utrullat pergament meddelade att nu skola vi slåss. På 1800-talet kastade man handsken och sammandrabbade. På 1900-talet hade svensken inte råd med handskar, och övergick till "kom an". Tid till att rulla upp skjortärmarna och vika ihop glasögonen.

Hur förannonseras slagsmål på 2000-talet? Blir det ens förannonserat, eller handlar det numera enbart om överraskningsanfall? Kanske ööörgf och sen en smocka? Kanske handlar det även här om det naturliga urvalet? Vet ni?