Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En bil kom lastad

Karin E Jansson


En bil kom lastad med...



...Sirpa!



Med sig hade hon en fjärilshåv. Den fick jag bära. Själv visade hon vägen.



Hon hade nämligen tänkt fånga en fisk.



Tack och lov lyckades vi inte.



Sen blev jag trött och blev matad med papper.



Sirpa, hon ville hellre ha jordgubbar.



Hej då!