Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det värsta hände inte

Karin E Jansson


Nej, det värsta har inte hänt. (Förutom mina tribals på ryggen, men hallå, jag var 16 år och året var 1996. Låt mig va!!)Jag lever fortfarande.Men när Samuel behövde modell för att testa ljuset inför en fotografering så var detta det bästa jag kunde frambringa.Vem vet, kanske ligger jag fortfarande kvar.